Wersja: 1.4.1
Aktualnie okresowym zakazem wstępu do lasu objęte są wybrane obszary leśne na terenie 48 z 430 nadleśnictw. Stan na: 28.05.2022 r.
*Inne przyczyny: wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego (ustawa o lasach) lub zakaz wprowadzony przez administrację rządową.