Wersja: 1.1.1
Aktualnie okresowym zakazem wstępu do lasu objętych jest: 20 z 430 nadleśnictw. Stan na: 18.07.2019 r.