Wersja: 1.1.1
Aktualnie okresowym zakazem wstępu do lasu objętych jest: 25 z 430 nadleśnictw. Stan na: 29.01.2020 r.