Wersja: 1.4.0
Aktualnie okresowym zakazem wstępu do lasu objęte są wybrane obszary leśne na terenie 16 z 430 nadleśnictw. Stan na: 21.06.2021 r.
*Inne przyczyny: wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego (ustawa o lasach) lub zakaz wprowadzony przez administrację rządową.