Wersja: 1.1.1
Aktualnie okresowym zakazem wstępu do lasu objętych jest: 18 z 430 nadleśnictw. Stan na: 21.11.2019 r.